Former lab members:


Update: Apr 28, 2023

2022


Yongjia Zheng


Ming Liu


Ruixi Zhang


Almesfer Mohamad


Koki Kozaki


Kenta Kusakabe


Taiki Sugihara


Kazuki Terauchi


Guangyao Zhu


Shunta Horisawa


Takanobu Saito

2021


Hiroki Date


Ryoya Ishimaru


Shu Sato


Hiroki Nagaya


Yuta Fujisaki


Satoru Matsushita


Seungju Seo

2020


Ahmed Shawky


Kaoru Hisama


Kosuke Akino


Daisuke Ito


Akari Kobayashi


Masanori Bamba


Fanyan Chen


Pengyingkai Wang


Henan Li

2019


Clement Delacou


Shinji Igimi


Ryuichiro Fukazawa


Zhexi Xiao


Project Assistant Prof.:
Il Jeon


Takafumi nakagawa


Yang Qian


Steven Osma


Hayato Arai


Shuhei Okawa


Bunsho Koyano


Satoshi Yotsumoto


Taiko Murakami


Mika Nagatomo


Tatsufumi Matsuzaka


Daria Belotserkovtseva


Ko Ito

2018


Hiroshi Okada


Naomasa Ueda


Tatsuro Ogamoto


Masaya Shingyo


Ryohei Yamada


Shun Yamamoto


Kanau Mukai


Shuai Meng


Tomoyasu Inoue


Kakeru Hashimoto


Shota Hiraoka


Tatsuya Murai


Morihiro Okada


Hao Zhang


Devashish Gokhale


Grace Wickerson

2017


Hua An


Keigo Otsuka


Hiroyuki Ukai


Kotaro Kashiwa


Shun Kamakura


Kazuma Yamauchi


Hiroya Minowa


Yuichi Okamoto


Naoki Hiraoka


Wang Qing


Savannnah Cofer


Pan Hu


Cheng Wu

2016


Feng Yang


Brianna Garcia


Mohamed Atwa


Hayato Kobayashi


Yoshinori Sato


Takeshi Okochi


Shinnosuke Ohyama


Takahiro Sakaguchi


Masaki Sota


Ken Mizutani


Hiroki Suko

2015


Dr. Sungjin Kim


Zehua jin


Dr. Ahmed Shawky


Brandi Ransom


Dr. Kehang Cui


Andrew Westover


Dr. Bo Hou


Yuuki Shimomura


Dr. Xiao Chen


Hiroki Takezaki


Toru Osawa


Kohei Tsushima


Yukai Takagi


Yoritaka Furukawa


Shuhei Yoshida

2014


Cheng Wu


Benjamin Wang


Dr. JinHyeok Cha


Dr. Heeyuen Koh


Hidenori Kinoshita


Kazuki Ogasawara


Takaaki Chiba


Yuta Tobari


Noreenadia Mustafa


Shintaro Asai


Makoto Saito

Shiomi Laboratory


Dr. Junichiro Shiomi


Tomoko Ishida


Dr. James Cannon


Dr. Takuma Shiga


Takuma Hori


Maleki Tehrani Mahdi


Jiayu Wang


Takafumi Oyake


Hidenori Nishimura


Masanori Sakata


Syunsuke Maeno


Asuka Miura


Daisuke Aketo


Satoshi Nita

2013


Dr. Erik Einarsson


Hobson Ronald


Dr. Pei Zhao


Dr. Theerapol Thurakitseree


Dr. Harish Sivasankaran


Chen Yifan


Yutaro Iwasa


Takanori Umino


Kaoru Hisama


Takuru Murakami


Takahiro Kinebuchi


Yilian Yan


Shen Jiang


Sho Fujie

2012


Dr. Shinya Aikawa


Saifullah Badar


Scott Schiffres


Grace Meikle


Dr. Kei Ishikawa


Daisuke Hasegawa


Kenta Nakamura


Yuki Takaki


Tomoya kawasuzuki


Huyuki Sugiura

2011


Dr. Christian Kramberger


Asahi Kitabatake


Norihiro Hiramatsu


Sho Hida


Yoshinori Nakamura


Shunpei Yamanaka


Takuya Noguchi


Hirokazu Kobayashi


Shuichiro Omiya


Keisuke Yamamoto

2010


Dr. Rong Xiang


Kevin Chu


Teppei Matsuo


Yusuke Tsukuda


Wataru Okawara

2009


Dr. Kentaro Sato


Fumio Nishimura


Hiroto Okabe


Georgia Lagoudas

2008


Yoshifumi Izu


Jun Okawa


Yohei Yamamoto


Dr. Yoichi Murakami


Benjamin Lu


Zhengyi Zhang


Du Le

2007


Dr. Hai Duong


Dr. Yuhei Miyauchi


Dr. Toshiaki Nishii


Kazuaki Ogura


Minetaka Nishimura


Yosuke Sasaki


Kouichi Shima


Liang Liu


Yuan Lin


Cheng-Te Lin

2006


Assistant Professor
Mitsuru Inoue


Masayuki Kadowaki


Kohei Koizumi


Shinichiro Hirama


Dvir

2005


Dr. Hiroki Yamaguchi


Dr. Takashi Shimada


Dr. Shohei Chiashi


Mototeru Oba


Takeshi Sato


Daisuke Yoshimatsu


Fredrik Carlborg

2004


Dr. Yasushi Shibuta


Yasuhiro Igarashi


Tadao Edamura


Satoshi Yoshinaga